top of page

חברת Kon Deal מתמחה ביבוא, יצור ושיווק של צלחות ומגיני הוקרה, גביעים, מדליות,  ועזרי אימון

 

תקנון האתר

 

אתר  זה מהווה חנות וירטואלית המופעלת ע"י קון דיל בע"מ


השימוש והקניה באתר זה כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה


אנא קרא תקנון זה בקפידה


השימוש באתר זה מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם


כל המבצע פעולת רכישה באתר קון דיל בע”מ מצהיר בעצם ביצוע הרכישה - כי הינו מודע לתקנון באתר


ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר קון דיל בע”מ, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה


וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד קון דיל בע"מ ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם


מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות קון דיל בע"מ ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה

 

תנאי רכישה


רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה


וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל  אשר ברשותו כרטיס אשראי


תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל ,ויזה אלפא


אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ

 

המוצרים המוצעים


במקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תהיה רשאית קון דיל בע”מ להודיע ללקוח 


על ביטול הקניה וביצוע החזר כספי בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 


וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 

עדכון מחירים - המחירים באתר מתעדכנים על בסיס יום יומי על מנת להבטיח לצרכן את המחיר הנמוך ביותר. 


היה ונפלה טעות אנוש ו/או השמטת ספרה ו/או טעות בהקלדה , קון דיל בע”מ מצהירה שטעויות מסוג זה 


יכולות להיעשות אך ורק , בתום לב , ויש לראות בהם טעויות אנוש , היה וישנה טעות במחיר באתר , או יש ספק לגבי מחיר 

 

מסוים נא ליצור קשר מיד עם שירות הלקוחות באמצעות המייל info@kondeal.com או באמצעות טלפון 1-700-70-1415.

 

כל המוצרים המוצעים באתר הינם חדשים לחלוטין (סוג א`) באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות


והשירות המקובלים

 
פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית למספר 1-700-70-1415.


התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות

 

 תשלום ואספקה

 

המחירים באתר קון דיל בע”מ כוללים מע"מ

.כל ההזמנות באמצעות האתר יגיעו ליעדן עד 7 ימי עסקים לכל היותר

 

ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד ההזמנה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני


להנהלת החברה , והנהלת החברה אישרה את הביטול


על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל משרדי החברה ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית


. ולא נעשה בו כל שימוש. חברת קון דיל בע"מ לא תהא אחראית על איסוף המוצר מכל סיבה שהיא


על אף האמור לעיל ,ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין


או הועבר לחברת ההובלות ) ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי הודעה במסגרת הזמן לעיל, לטלפון 1-700-70-1415

מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול ,על ידי שליחת הודעה בדואר אלקטרוני. 


מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר.

 
(אם הועבר המוצר לחברת ההובלות או סופק ללקוח אזי יתווספו לדמי הביטול גם מחיר הובלות (הלוך + חזור

 
אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף


לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים

 
מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של חברות המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא  לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים, הלקוח יהיה רשאי לאסוף

את המוצרים מהספק ו/או מכל גורם אחר מטעמו המחזיק במוצרים בתאום מראש עם חברת קון דיל בע"מ. במקביל הלקוח יזוכה במלא מחיר ההובלה. להוציא בזאת מכירות מיוחדות בהם דמי המשלוח ודמי הטיפול במוצר מאוחדים בסכום אחד
 

במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר ישנו ולתאם איסוף עם חברת קון דיל בע”מ. כמו כן לקוח שיבצע איסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח!

 

 ברירת דין ומקום שיפוט

 

התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר  בבית המשפט מוסמך במחוז ת"א בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל

 

 תנאים נוספים

 

חברת קון דיל בע”מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מקונה/רוכש לרכוש מוצרים.

 

חברת קון דיל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה

 

חברת קון דיל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או  אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בשל פעולת

איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך

 רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר רשאית חברת קון דיל בע"מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית חברת קון דיל בע"מ, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית


חברת קון דיל בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן

Kon Deal

 

טל: 1-700-70-1415 | info@kondeal.com | החצב 10, אזור

bottom of page